Izmjene i dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske trebalo bi da budu razmatrane u drugom kvartalu ove godine, predviđeno je Programom rada Narodne skupštine RS-a za ovu godinu.

U istom tromjesečju planirano je izjašnjavanje entitetskog parlamenta o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, bezbjednosti kritične infrastrukture, kao i izmjenama i dopunama Zakona o štrajku.

Predloženi Program rada Narodne skupštine RS-a za ovu godinu poslanici bi trebalo da razmatraju narednog mjeseca, a tim dokumentom je najavljeno i usvajanje izmjena i dopuna Zakona o prestanku primjene Zakona o korišćenju napuštene imovine te o raseljenim licima, povratnicima i izbjeglicama u RS.

Za treći kvartal planirano je izjašnjavanje poslanika o izmjenama i dopunama Izbornog zakona RS-a, zakona o oružju i municiji, javnom okupljanju, izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru te radu.

U zadnjim mjestima ove godine u planu je razmatranje zakon o informacionoj bezbjednosti, restituciji, te između ostalih, o nafti i naftnim derivatima i sprečavanju zlostavljanja na radu.

Programom rada parlamenta RS-a za 2019. planirano je usvajanje ukupno 92 zakona ili izmjena i dopune zakonskih akata.

U tematskom dijelu trebalo bi da budu razmatrane 53 informacije, izvještaji, strategije i odluke.

Među strategijama je i ona o reformi javnih preduzeća u RS i upravljanju javnim finansijama, kao i Strategija za unapređenje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u RS za period 2020-2024. godina.

(N1)