Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (RS) su najoštrije osudili odluku Vijeća ministara BiH kojom se, kako tvrde, “nezakonito sufinansira Zemaljski muzej iz Budžeta BiH i favorizuje kao ustanova kulture od posebnog značaja, iako je kultura u nadležnosti entiteta odnosno kantona”.

“Odlukom da se Zemaljskom muzeju BiH obezbijedi grijanje putem centralne kotlovnice institucija BiH, kao i da troškove grijanja snosi Vijeće ministara BiH, nastavlja se protivustavno favorizovanje institucija kulture koje i teritorijalno i administrativno pripadaju Federaciji BiH, odnosno Kantonu Sarajevo”, tvrdi se u saopćenju iz ovog resora entitetske vlade. Dodaju da je ova odluka, donesena na 166. sjednici Vijeća ministara BiH, 12.februara 2019., a na prijedlog ministra civilnih poslova BiH u tehničkom mandatu Adila Osmanovića, predstavlja “još jedan u nizu pokušaja prijenosa nadležnosti iz oblasti kulture na nivo BiH”. “Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a nije konsultovano u vezi sa navedenom odlukom i od srpskih predstavnika u Vijeću ministara BiH zatražit će detaljnu informaciju. Podsjećamo da je Ustavom RS-a, Ustavom BiH i Ustavom Federacije BiH, kao i Dejtonskim mirovnim sporazumom definisano da je oblast kulture u nadležnosti entiteta, odnosno kantona”, navodi se u saopćenju, kako prenosi fena. 

Izvor: Fena.ba