Rezultati doktorske disertacije Melise Oraščanin potvrdili su dobru pčelarsku praksu i vrlo kvalitetan med koji se proizvodi na USK-a


U srijedu, 27. aprila 2016. godine Melisa Oraščanin,dipl.ing. odbranila je svoju doktorsku disertaciju na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj događaj važan je za Univerzitet u Bihaću, ali i za pčelare USK.

Kolegica Melisa (Bajramović) Orašćanin, rođena u Cazinu, a živi u Bosanskoj Krupi, prva je generacija studenata Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću (BTF UNBI) koja je, nakon što je diplomirala kao jedna od najboljih studentica u generaciji, ostala raditi kao asistent na Biotehničkom fakultetu. Svoj naučni put započinje upisom doktorskog studija na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje prijavljuje temu doktorske disertacije pod nazivom ”Karakterizacija meda sjeverozapadnoga područja Bosne i Hercegovine”. Svoj naučni rad veže uz istraživanje kvaliteta meda te definiranje standarda i metoda pomoću kojih se prate kriteriji kvaliteta u skladu sa zahtjevima nacionalnih i međunarodnih standarda, kao i utvrđivanja botaničkog i geografskog porijekla meda.

U međuvremenu, Melisa objavljuje 23 naučna i stručna rada od čega su 2 rada indeksirana prema SCI/CC, 5 radova je indeksirano u sekundarnim publikacijama, a sudjeluje na 12 međunarodnih i 6 nacionalnih skupova. Koautor je Elaborata za zaštitu kestenovog meda Cazinske Krajine i ostvarivanja prava na oznaku geografskog porijekla na temelju kojeg je dobivena prva oznaka geografskog porijekla u BiH u 2010. godini. Također, aktivno sudjeluje u nekoliko naučno-istraživačkih projekata, između kojih su najvažniji oni koji su se bavili istraživanjem kestena i mogućnostima njegove prerade. Svojim radom opravdava status asistentice i pravilan put do svijeta nauke. Također, u međuvremenu udaje se i postaje majka dvije male djevojčice, krupljanke, Aline i Džejle.

Rezultate dugogodišnjih istraživanja meda koji se proizvodi na Unsko sanskom kantonu sažima u disertaciju, a oni pokazuju nekoliko vrlo značajnih karakteristika proizvodnje meda. Kao prvo potvrđuje se dobra pčelarska praksa naših pčelara, jer su fizikalno-hemijski parametari u svim uzorcima u skladu sa zahtjevima nacionalnog Pravilnika, što znači i evropskih standarda, a med je označen na odgovarajući način. Ovo je vrlo važno, jer se na tržištu mogu pronaći medovi označeni suprotno od onog što jesu, odnosno neautentični su. Odlika svih medova visok je udio sadržaja invertaze, dijastaze i prolina. Senzorska ocjena meda pokazala je da je med s istraživanog područja izuzetno čist i bez stranih primjesa i omogućuje raspoznavanje botaničkog porijekla. Za med je utvrđeno da sadrži visoke koncentracije minerala poput kalija i magnezija, a da s obzirom na indikaciju zagađenja okoliša (teškim metalima arsenom, kadmijem i olovom), ovo područje može se proglasiti nekontaminiranim. Prema udjelu minerala u pojedinim općinama, a istraženo je svih 8 općina može se potvrditi geografsko porijeklo meda, a skupa prema svim rezultatima i botaničko i geografsko porijeklo što je obrađeno i dokazano kroz niz statističkih metoda.

Moglo bi se izdvojiti da su općine Cazin, Velika Kladuša i Bužim karakteristične po proizvodnji kestenovog meda, Bihać i Bosanska Krupa lipovog meda, Sanski Most, Cazin i Bužim po bagremovom medu, Bosanski Petrovac i Ključ po livadnom, Velika Kladuša i Bosanska Krupa po miješanom i dodatno Bosanska Krupa i Ključ po medljikovcu.

Sve u svemu, ovaj rad stvorio je podlogu za moguću certifikaciju meda sa ovih područja i potvrdio njegovu vrhunsku kvalitetu, a USK i Univerzitet u Bihaću dobili su kadar koji će moći pratiti razvoj pčelarstva.

Moramo naglasiti da je u ovaj rad, pored sati i sati truda i rada, uloženo više od 35.000 KM te da ovaj, a i drugi naši mladi kadrovi sa Univerziteta u Bihaću, povezuju i opravdavaju postojanje Univerziteta u Bihaću, jer bez nauke i njene primjene u praksi te znanja kao najvažnijeg ključa za razvoj i napredak nema nam napred.

Dr.sc. Melisa Oraščanin, uz to što si nas učinila ponosnima i sretnima, zahvaljujemo ti se na upornosti, istrajnosti i ovom velikom doprinosu nauci, našem Univerzitetu i našim pčelarima!

Kolege sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

//Moj USk0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...