Projektom “Roma Action”, čija je završna konferencija održana danas u Sarajevu, omogućeni su bolji uslovi života za 140 romskih porodica u Tuzli, Bijeljini, Zenici, Brčkom, Gračanici, Zavidovićima, Kaknju i Modriči.
Obezbjeđenje stambenih jedinica za romske porodice rezultat je druge faze projekta “Roma Action”. Cilj ove faze je podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama 2014. godine putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera s aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac je istakla kako cijeni partnerski odnos Evropske unije prema BiH, a posebno projekat pomoći Romima u vrijednosti 5,5 miliona BAM, koji je doprinio poboljšanju stambene problematike te da oni uđu u sistem zdravstvene i socijalne zaštite te zapošljavanja.

Dodala je da je EU od 2009. do 2018. godine, za pomoć Romima izdvojila oko 23 miliona i 600 hiljada BAM, što je značajno uticalo na njihov položaj i kvalitet života.

Prema riječima šefa Delegacije Evropske unije u BiH Larsa Gunara Vigemarka, saradnja lokalnih vlasti sa EU u okviru ovog projekta je veoma važna.

On je rekao da u okviru projekta postoje i aktivnosti u smislu stvaranja boljih socio-ekonomskih uslova, kao što su pružanje odgovarajućih usluga obrazovanja i stvaranje novih radnih mjesta.