RS ne da kasarne u Banjoj Luci i Kalinoviku za smještaj migranata

klix.ba
Vlada Republike Srpske izrazila je danas zabrinutost zbog, kako je saopćeno, povećanog broja nezakonitog ulaska migranata u Bosnu i Hercegovinu i smatra da se ovoj problematici ne pristupa s potrebnom pažnjom koja može rezultirati ozbiljnim posljedicama po bh. građane. Istovremeno, u entitetskoj vladi smatraju neprihvatljivim da institucije BiH predlažu korištenje objekata bivših kasarni “Zalužani“ u Banjoj Luci i “Neretva“ u Kalinoviku, a koje su postale vlasništvo Vlade RS-a i Općine Kalinovik, u bilo kakve namjene bez saglasnosti izvršne vlasti ovog bh. entiteta. Od poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz RS-a, Vlada RS-a traži da bez brisanja iz Informacije neperspektivne vojne imovine bivših kasarni “Zalužani“ Banja Luka i “Neretva“ Kalinovik, istu ne usvaja. Na današnjoj sjednici u Banjoj Luci entitetska vlada se upoznala s Informacijom o projektu NATO programa Nauka za mir i bezbjednost i Odjeljenja za domovinsku bezbjednost SAD-a pod nazivom “Unapređenje odgovora na prirodne ili druge nesreće u zemljama zapadnog Balkana – Napredna regionalna koordinacija u nesrećama-NICS“ – Daljnje učešće u projektu. “Vlada RS je saglasna sa učešćem Uprave civilne zaštite u realizaciji ovog projekta. Predstavnici civilne zaštite RS-a su obavezni ponašati se u skladu s Kodeksom ponašanja državnih službenika RS i Ustavom RS”, navodi se u saopćenju iz Vlade RS-a.

Vlada Republike Srpske izrazila je danas zabrinutost zbog, kako je saopćeno, povećanog broja nezakonitog ulaska migranata u Bosnu i Hercegovinu i smatra da se ovoj problematici ne pristupa s potrebnom pažnjom koja može rezultirati ozbiljnim posljedicama po bh. građane.

Istovremeno, u entitetskoj vladi smatraju neprihvatljivim da institucije BiH predlažu korištenje objekata bivših kasarni “Zalužani“ u Banjoj Luci i “Neretva“ u Kalinoviku, a koje su postale vlasništvo Vlade RS-a i Općine Kalinovik, u bilo kakve namjene bez saglasnosti izvršne vlasti ovog bh. entiteta.

Od poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz RS-a, Vlada RS-a traži da bez brisanja iz Informacije neperspektivne vojne imovine bivših kasarni “Zalužani“ Banja Luka i “Neretva“ Kalinovik, istu ne usvaja.

Na današnjoj sjednici u Banjoj Luci entitetska vlada se upoznala s Informacijom o projektu NATO programa Nauka za mir i bezbjednost i Odjeljenja za domovinsku bezbjednost SAD-a pod nazivom “Unapređenje odgovora na prirodne ili druge nesreće u zemljama zapadnog Balkana – Napredna regionalna koordinacija u nesrećama-NICS“ – Daljnje učešće u projektu.

“Vlada RS je saglasna sa učešćem Uprave civilne zaštite u realizaciji ovog projekta. Predstavnici civilne zaštite RS-a su obavezni ponašati se u skladu s Kodeksom ponašanja državnih službenika RS i Ustavom RS”, navodi se u saopćenju iz Vlade RS-a.0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...