(RNS1-feb25) Samantha Elauf outside of the Supreme Court on Wednesday (Feb. 25, 2015). For use with RNS-SCOTUS-HEADSCARF, transmitted on February 25, 2015, Photo courtesy of Emily Hardman, Becket Fund

Samantha Elauf prijavila se za posao u radnji Abercrombie & Fitch koja ju je navodno odbila zaposliti nakon što je na intervju za posao došla noseći maramu.

U presudi koju je podržalo osam od devet sudija Vrhovnog suda SAD-a stoji kako je Abercrombie & Fitch kriv zbog odbijanja Elauf samo zbog načina na koji je obučena.

Tema o njenom vjerskom ubjeđenju nije započeta nijednom tokom intervua za posao u saveznoj državi Oklahoma. Ipak, asistent menadžera radnje Heather Cooke direktoru je prenijela kako je nakon intervjua zaključila da Elauf „krši pravila izgleda“ za uposlenike.

Advokati Abercrombie & Fitcha tvrde kako Samantha Elauf nije odbijena zbog njenih vjerskih ubjeđenja nego zbog politike izgleda uposlenika.

Savezni zakon SAD-a nalaže da se poslodavac mora “razumno prilagoditi” religijskom identitetu uposlenika, osim kada isto negativno utiče na poslovanje. Elauf će zbog pretrpljene nepravde dobiti 20.000 dolara.

/klix.ba