Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo imaju mnogobrojna pitanja koja se tiču migrantske krize o kojoj se raspravlja na sjednici Skupštine KS.

Pitanja su upućena MUP-u KS, Ministarstvu sigurnosti BiH, predstavnicima IOM-a…

I Bilsena Šahman (SBB), na tvrdnje predstavnika IOM-a da u kampove u Ušivku i Blažuju neće biti smješten više niti jedan migrant, upitala je li to znači da se sve ovo vrijeme, koliko traje migrantska kriza u BiH, moglo ustvari kontrolirati njihovo kretanje.

Zahtjevanje odgovora
Naglasila je i je li se trebao desiti nered u Blažuju i ubistvo Jasmina Berovića da bi se razgovaralo na ovaj način o gorućem problemu BiH, a čiji veliki dio snosi KS.

I drugi zastupnici uputili su pitanja na koja zahtjevaju odgovor.

Koji su mehanizmi
Među njima su i pitanja koliko je IOM do sada potrošio novca na migrantsku krizu i iz kojih izvora finansiranja, da li se ulazak i izlazak migranata iz kampova kontrolira odnosno registrira, zašto se u vrijeme pandemije koronavirusa ne koriste hoteli i slični smještaji koje su hotelijeri ponudili vlastima uz minimalne naknade za smještaj migranata barem preko zime te zašto se ograničavanje kretanje od 23 sata do pet sati zbog pandemije koronavirusa i obavezno nošenje maske ne odnosi na migrante.

Zastupnik Zvonko Marić tražio je od gospodina Senahida Godinjaka iz Ministarstva sigurnosti BiH da kaže koji su to mehanizmi koje će to ministarstvo i Vijeće ministara poduzeti da bise teret migrantske krize raspodijelio na čitavu BiH, a ne na tri kantona unutar jednog entiteta.

Izvor: Avaz.ba