Ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević kazao je u intervjuu za Radiosarajevo.ba da je Vladi FBiH predložio nacrt sporazuma s predstavnicima boračkih organizacija kojim bi se dostigao obim sredstava za borce za narednih pet godina.

Kad je riječ o drugim zakonskim rješenjima koja borci uskoro mogu očekivati, ističe izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica čijim usvajanjem bi se osigurao pravni osnov za uspostavu registra branilaca i registra korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Ovaj Prijedlog Zakona je, kaže, usvojen na Vladi i upućen je u parlamentarnu proceduru.

“Mi smo u potpunosti završili registar korisnika prava u kojem se nalaze podaci oko 95.000 imena osoba koja primaju naknade na osnovu prava koja su ostvarila po tom zakonu. Javnost, a prevashodno udruženja i udruge koja okupljaju pripadnike branilačke populacije traže da se uspostavi i objavi jedinstveni registar branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. Obratili smo se Agenciji za zaštitu ličnih podataka i oni su nam pismeno odgovorili da to mora biti zakonom definirano. Zbog toga smo i pripremili izmjene zakona“, kazao nam je ministar Bukvarević.

Dalje ističe da je Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja te da se njim želi urediti reprezantativna boračka udruženja s jasnim kriterijima koga predstavljaju. Nacrt ovog Zakona, podvlači ministar, usvojen je na oba doma Parlamenta FBiH i trenutno je u toku javna rasprava.

Vlada je, kaže, utvrdila i Prijedlog zakona o prijevremenom povoljnijem penzioniranju branilaca, koji ima cilj ispravljanje diskriminacije i nepravde prema braniocima BiH kojima je penzija umanjena za 20 do 70 posto

.

On je dodao da Vlada FBIH iz budžeta na godišnjem nivou izdvaja oko 570 miliona KM za realizaciju prava 48.000 ratnih vojnih invalida, 42.000 porodica šehida i poginulih boraca, 5.000 dobitnika najvećih ratnih priznanja, 34.000 penzije po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzioniranju.

“Iz Federalnog ministarstva za boračka pitanja direktnu pomoć putem transfera – pomoć u liječenju, pomoć za dženaze i sahrane, pomoć za stambeno zbrinjavanje i pravnu pomoć u 2016. godini je dobilo više od 5.000 branilaca i članova njihovih porodica. Osim ovih sredstava i kantoni izdvajaju oko 50 miliona KM na godišnjem nivou za realizaciju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Prema kantonalnim zakonima o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, pomoć i podršku kroz razne grantove dobilo je u 2016. godini više od 100.000 branilaca i članova njihovih porodica“, ističe Bukvarević.

Iz prava izvedeno 4.046 korisnika

Od 6. Jula 2010. Zaključno s 31. martom ove godine pregledano   128.175 predmeta. Od toga je iz prava izvedeno 4.046 korisnika, dok je umanjen stepen invaliditeta za 6 006 korisnika boračko-invalidske zaštite. Ostalo jeka že da se pregleda još 12.758 predmeta.