Samostalni sindikat vatrogasaca USK potencira potrebu donošenje novog Zakona o zaštiti na radu


Od 1996.godine se ovaj dan u 120 zemalja svijeta obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike pod motom „Sjetimo se mrtvih, borimo se za žive“. Poseban naglasak se stavlja na prevenciju bolesti i povreda na radu.

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada ILO (International Labour Organization) obilježava “Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu” s naglaskom na prevenciju bolesti i povreda na radu. Svjetski sindikalni pokret 28. april također obilježava komemoracijom za sve žrtve profesionalnih bolesti i povreda na radu.

Povodom ovog dana, Samostalni sindikat vatrogasaca Unsko-sanskog kantona poziva vlasti, poslodavce, radnike, njihova udruženja i druge zainteresirane na suradnju sa područja USK-a i BiH kako bi se mogla razviti odgovarajuća nacionalna strategija koja će kvalitetno upravljati sigurnošću u radnim procesima i smanjenjem broja povreda na radu.

SSV USK-a u tom smislu posebno potencira potrebu donošenje novog Zakona o zaštiti na radu u cilju usaglašavanja zakonadavne regulative sa novim društvenim tokovima i tehnološkim napretkom.

Međunarodna organizacija rada i Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuju da svake godine na radu smrtno strada oko 2 miliona radnika, uz 260 miliona povreda na radu, te vrlo velikog broja slučajeva profesionalne bolesti.

Stručna služba SSV-USK-a0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...