Unski smaragdi i sami funkcioniraju na volonterskoj osnovi, a  povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera  održali su  interaktivnu radionicu s članovima Udruženja“Radost druženja“ ,kojima su poklonili materijal za izradu novogodišnjih ukrasa.

Za svoj rad Unski smaragdi su krajem novembra u u Zemaljskom muzeju u Sarajevu od Američke ambasade u Bosni i Hercegovini dobili priznanje Šampioni volonterstva.

//RTV USK