Zašto „pravi”u naslovu ove mjere? Zbog toga jer postojeći „turistički vaučeri”u Bihaću i FBiH jednostavno nisu vaučeri. Oni ne postoje, ni fizički ni elektronski, niti nude mogućnost korisniku vaučera da odabere turističku lokaciju. Javno sam kritikovao ovu praksu, što je utjecalo na to da me napadne stotine stranačkih botova. Nemamstraha u vezi navedenog jer kritikujem pojave, a ne ljude i stranke.

Šta ću raditi kao kantonalni poslanik?

Prije svega učestvovati u izradi i implementaciji modela vaučerizacije u turizmu na način da svaki punoljetan građanin u USK i FBiH ima jednako pravo da bez diskriminacije dobije vaučer u fizičkom ili elektronskom obliku. Važnoje da se isti može iskoristi bilo gdje u FBiH odnosno bilo kojem registrovanom turističkom smještanom objektu koji uredno izvršava svoje obaveze prema državi.

Adnan Lipovača
Predsjednik SBiH Bihać