Predstavnici Grupacije poslodavaca Unsko-sanskog kantona pri Udruženju poslodavaca FBiH pripremili su te dostavili premijeru Vlade USK Mustafi Ružniću sljedeće inicijative o kojima su razgovarali na sastanku:

– Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika Skupštine USK,
– Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administratvinih taksa,
– Inicijativa za formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u USK,
– Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika o radu Vlade USK,
– Inicijativa za donošenje Uredbe o procjeni uticaja propisa,
– Inicijativa za uključivanje reprezentativnih socijalnih partnera na području USK u upravna tijela i programske savjete.

Inicijative obuhvataju mjere i iskorake koje je potrebno zajednički poduzimati u cilju ekonomskog rasta, smanjena sive ekonomije, povećanja zaposlenosti i privlačenja investicija.

Pored inicijativa dostavljenih od strane Grupacija poslodavaca USK pri Udruženju poslodavaca FBiH, razgovaralo se i o drugim privrednim temama iz perspektive poslodavaca odnosno resornih ministarstava.