Organizacija Save the Children pozvala je relevantne organizacije, institucije i profesionalce u Bosni i Hercegovini da se suprotstave fizičkom kažnjavanju djece i nasilnim metodama discipliniranja djece, koje ugrožavaju djetetovo dostojanstvo i integritet.
Bosna i Hercegovina je među 56 zemalja svijeta koje su se obavezale da će izvršiti zakonodavnu reformu s ciljem potpune zabrane fizičkog kažnjavanja djece u svim okruženjima – u porodici, ustanovama dnevnog boravka djece i ostalim ustanovama gdje djeca borave.

Republika Srpska je, navodi Save the Children, osigurala da se u zakonodavstvu zabrani fizičko kažnjavanje djece u svim okruženjima, dok se ista zabrana očekuje i u Federaciji BiH i Brčko Distriktu, nakon što je Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine 2017. godine pokrenulo inicijativu da se izvrše izmjene u relevantnom zakonodavstvu koje će osigurati potpunu i eksplicitnu zabranu fizičkog kažnjavanja djece.

“Veoma bitno je kontinuirano stručno usavršavati profesionalce, roditelje, medije i druge aktere koji dolaze u kontakt sa djecom kako bi bili dovoljno senzitivni i educirani o nenasilnim metodama discipliniranja i kako bismo zajedno doprinijeli izgradnji sigurnijeg okruženja za rast i razvoj djece u Bosni i Hercegovini”, poručuju iz organizacije Save the Children.

Ova organizacija u zemljama sjeverozapadnog Balkana radi kako bi za djecu osigurala zdrav početak života, priliku za učenje i zaštitu od nasilja.

Pruža pomoć organizacijama i institucijama s kojima dolazi u kontakt da kreiraju interne sisteme koji će minimizirati rizike i spriječiti radnje štetne po djecu, ali i da povećaju svijest kod sopstvenih uposlenika o potrebi pravovremenog reagovanja i prijavljivanja zabrinutosti u vezi sa zlostavljanjem ili iskorištavanjem djece.