Sedmica ženske solidarnosti u Mješovitoj srednjoj školi iz Bihaća

usn.ba

Mješovita srednja škola iz Bihaća kao članica Mreže za izgradnju mira, uključila se u obilježavanje Sedmice ženske solidarnosti koju organizira Mreža za izgradnju mira, Ženska mreža BiH, Agencija za ravnopravnost spolova i Inicijativa Građanke za ustavne promjene.

Kroz niz prezentacija i radionica, profesorica Demokratije i ljudskih prava, Tamara Malkoč učenike je upoznala da su prava žena integralni i nedjeljivi dio ljudskih prava, da je rodna ravnopravnost jedna od najviših ustavnih vrijednosti, da su solidarnost i pravedno i ravnopravno sudjelovanje muškaraca i žena preduvjet moderne demokratije. Razgovaralo se o obilježavanju 8. marta u prošlosti i obilježavanju danas, o borbi za prava žena, o današnjoj komercijalizaciji 8. marta i njegovom gubljenju na značaju koji je nekad imao. Učenici su diskutirali na temu rodne jednakosti i rodne ravnopravnosti, o jednakim pravima za žene i muškarce, o spolu i rodu, rodnim ulogama i rodnim stereotipima, kako piše USN.ba.

Posebno važna tema bila je i tema Obrazovanje za rodnu jednakost – Ženska ljudska prava/ spol i rod. Poseban osvrt bio je na rodne uloge u različitim kulturama te razlikama u današnjoj i tradicionalnoj rodnoj slici. Učenici su kroz mnoge primjere zaključili da su rodne uloge promjenjive i da je upravo postizanje rodne ravnopravnosti – cilj razvoja društva. Zaključeno je da svaki spol ima svoje dobre i loše strane i da umjesto da se stalno naglašavaju razlike da bi trebalo poraditi na spajanju najboljih osobina oba spola.

Na času Engleskog jezika, profesorica Elvisa Šumar upoznala je učenike sa „Pričama za laku noć za mlade buntovnice 1 i 2“, zbirkama priča za laku noć, napisanih u stilu bajki o 100 iznimnih žena koje su svojim životima, sudbinama i postignućima promijenile tok historije i nadahnule svijet. Učenici su imali vježbe prevođenja naslova na engleski jezik, koji im je kasnije i pokazan kako originalno izgleda, a učenici su i odabirali zanimanja spomenutih žena u knjigama, ona koja prema stereotipu nisu tipična za ženski rad te ih zajedno sa imenima žena pisali na papir na engleskom jeziku i prezentirali.

Pedagog – psiholog škole, Aida Kartal učenicima je održala predavanje na temu: Žena-migrantica. Cilj predavanja bilo je da se učenici osvijeste sa teškom položajem migrantica koje su posebno izložene nasilju unutar svojih zajednica i trgovanju ljudima. Razgovaralo se o ravnopravnosti spolova, a učenici su upoznati i sa Strategijom za ravnopravnost spolova Vijeća Evrope 2018. – 2023. Upravo cilj Strategije je zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila.

Cilj aktivnosti kroz Sedmicu ženske solidarnosti u Mješovitoj srednjoj školi bilo je naglasiti ulogu žena u izgradnji i očuvanju mira.

Izvor: usn.ba4

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...