Seminar za imame o radu na prevenciji radikalizma

Preporod

Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije IOM je organizovala trodnevni seminar za imame iz cijele BiH. Imami će na seminaru biti osposobljeni za rad na prevenciji radikalizma kod mladih.

Radi se o nastavku edukacije koja je započeta u novembru prošle godine kada je takođe trodnevni seminar prošlo 17 imama iz cijele BiH na temu MoviEQ radionica.

Ista grupa imama na seminaru pod nazivom „Savladavanje Integrativne kompleksnosti metodologije razmišljanja“ prolazi obuku za trenere.

Ovo je prva grupa imama u BiH koji su prošli ovu vrstu posebnog programa. Cilj programa je prevencija radikalizma kod mladih, a imami i mualime bi nakona seminara trebali znati mladima prenijeti vještine za kompleksinije sagledavanje stvarnosti, za radio BIR je rekla stručna saradnica Uprave za vanjske poslove i dijasporu Islamske zajednice, Medina Mehmedović – Mulalić. “Program integrativne kompleksnosti je poseban program koji je razvio Cambridge, a koji podrazumijeva pomoći mladima da na jedan iskustven i radionički pristup steknu vještine za malo kompleksnije sagledavanje stvari kako bi se izbjegla ona crno-bijela slika svijeta koja najčešće vodi mlade ljude u određene vrste ekstremizama. Ovime se pomaže da mladi sagledaju probleme s više aspekata. U ovom dijelu obuke mladi se obučavaju da postanu budući treneri i da bi bili certificirani morat će ovo primijeniti na terenu, uz stručni monitoring ljudi iz ove ogranizacije“, kazala je Medina.

Projekt-menadžer iz ove organizacije Mirza Omerhodžić je ovom prilikom kazao: “Radi se o radionicama koje imaju za cilj promovisanje kritičkog razmišljanja među mladima. Cilj jeste pronaći mlade ljude koji su negdje marginalizirani u društvu i podstaći njihov angažman i raditi na povezivanju njih s lokalnim zajednicama, generalno raditi na osjećaju pripadnosti mladih njihovoj zajednici.“

Metodologija po kojoj se radi na seminaru je osmišljena na univerzitetu Cambridge. Ovo je prvi put da se ovakav projekat provodi sa vjerskim zajednicama, istakao je projekt menadžer Međunarodne organizacije za migracije Mirza Omerhodžić.

Imamima će po završetku seminara biti uručeni Cambridge certifikati, nakon čega će oni u svojstvu trenera moći organizovati odgovarajuće radionice u svojim zajednicama. Radionice o Integrativnoj kompleksnosti metodologije razmišljanja imaju za cilj prevenciju ekstremnog ponašanja, te razumijevanje važnosti poštivanja različitosti i mirnog riješavanja konflikata. Seminar se provodi u Sarajevu a dodjela diploma je najavljena za 24. januar 2018. godine.

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...