Služba za poslove sa strancima izrekla je mjeru protjerivanja šest osoba koji se dovode u vezu sa neredima u migrantskom centru u Blažuju kod Sarajeva.

Inspektori Službe za poslove sa strancima su u saradnji sa pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo preduzeli mjere i radnje, te procesuirali državljanina Irana, čije ponašanje je bilo povod nereda u privremenom prihvatnom centru u Blažuju koji se desio 20. januara u večernjim satima.

Njemu je izrečena mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji BiH u periodu od tri godine. Državljanin Irana stavljen je pod nadzor u Imigracioni centar gdje će boraviti dok se ne steknu uslovi za njegovo udaljenje sa teritorije BiH.

“U saradnji Službe za poslove sa strancima i MUP-a Kantona Sarajevo, prepoznato je i pronađeno još pet osoba učesnika događaja u Blažuju, kojima je Služba za poslove sa strancima izrekla mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji BiH. Među njima su tri državljanina Afganistana i dva Pakistanca. Oni su stavljeni pod nadzor u Imigracioni centar gdje će boraviti do udaljenja sa teritorije BiH”, saopćeno je.

Služba za poslove sa strancima u saradanji sa MUP-om Kantona Sarajevo nastavlja sa aktivnostima na identifikovanju i procesuiranju onih migranata koji su bili vođe nereda. U neredima koji su se dogodili u privremenom prihvatnom centru u Blažuju među oštećenim vozilima je i jedno službeno vozilo Službe za poslove sa strancima.

Izvor: Klix.ba