Ukoliko Vlada USK u roku od deset dana ne ispuni minimum njihovih zahtjeva vezanih za neisplaćene tople obroke i putne troškove, uposleni u MUP USK-a  29. juna stupiće u generalni štrajk, rečeno je na danas održanoj konferenciji za novinare Sindikata policije USK.

Ukoliko Vlada ne pokaže spremnost da se udovolji našim zahtjevima, uz organiziranje štrajka, tražit ćemo  i smjenu Vlade USK naglasili su u ovom sindikatu.

Kako je jučer istekao rok do kojeg je trebao biti realizovan sporazum  između Vlade USK i Sindikata policije, u ovoj sindikalnoj organizaciji najavili su stupanje u generalni štrajk. Kažu da Vlada nije ispoštovala  dogovor, te za  60 dana nije uspjela  pribaviti  neophodna  kreditna  sredstava, čime je sporazum sa Sindikatom derogiran.  U Sindikatu dodaju da su  ovim sporazumom Vladi  uštedjeli značajna sredstva, jer je on predviđao izmjenu kolektivnog ugovora , smanjanje iznosa TO , odricanja regresa  za 2015.godinu i jubilarnih nagrada, ali da on više nije važeći.

Ovakvim činom Vlada USK, ističe Mahmut Alagić, predsjednik Sindikata policije, ne daje  sigurnost i ne ulijeva povjerenje  budžetskim korisnicima , čemu ide u prilog i činjenica  da  kreditne procedure još nisu okončane, iako su to ranije Vlade u mnogo kraćem periodu rješavale. Alagić dodaje da im ovakvim postupcima Vlada  ne daje im mogućnost izbora. Mirovni period traje od danas  pa u narednih deset dana.

U Sindikatu naglašavaju da Vlada ovu problematiku treba ozbiljno shvatiti i pristupiti njenom rješavanju hitno, jer se ne radi o ogromnim sredstvima. Priliv sredstava u Budžet, kako kažu, je veoma dobar stoga traže od Vlade domaćinski odnos i zaustavljanje rasipanja budžeta za davanja koja zakonom nisu definisana.

/USKinfo.ba