Sindikat radnika rudnika Federacije BiH predložio je sporazum Elektroprivredi BiH kako bi se konačno riješili probleme zbog kojih su održani protesti rudara pred zgradom Vlade FBiH u Sarajevu.

Potvrdio je to za portal “Avaza” Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

Ovim sporazumom je predviđeno povećanje cijene uglja za 20 posto, zatim smjena direktora Rudnika uglja Kreka, ali i isplata dnevnica za dane radničkog neposluha.

U ovom sporazumu od Elektroprivrede BiH je zatraženo da osigura potrebna sredstva za izmirenje obaveza za penzionisanje svih zaposlenika u rudnicima Kreka, Đurđevik, Breza, Kakanj, Zenica i Abid Lolić, uz obostrano obavezivanje na primjenu važećih kolektivnih ugovora, ali i ranije usvojenih pravilnika o radu i radnom učinku, koji bi se primjenjivali do 30. aprila iduće godine.

Također, definirano je i na koji način može doći do prekida rada u rudnicima, a navodi se i da bi Elektroprivreda BiH najkasnije do 31.05. 2022. nalčinila plan i program uvezivanja radog staža svim rudncima uglja.

Do kraja aprila iduće godine bi trebao biti kreiran i novi pravilnik o radu i radnom učinku za sve rudnike u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH.

Također u sporazumu je navedeno i da se izvrši smjena direktora rudnika “Kreka” u Tuzli zbog katastrofalnih rezultata rada.

(avaz)