Arhiv
Sljedeće sedmice sjednice oba doma Parlamenta FBiH

Bit će održana i tematska sjednica povodom migrantske krize i posljedične humanitarno-sigurnosne situacije, naročito u USK

Autor: Fena

Oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zasjedat će iduće sedmice. 

Predstavnički dom je za ponedjeljak, 13. maj, najavio tematsku sjednicu povodom migrantske krize i posljedične humanitarno-sigurnosne situacije naročito u Unsko-sanskom kantonu.  

Predsjedavajući Elvir Karajbić izjavio je da su zastupnici iz tog kantona, inače inicijatori ovog zasjedanja, uputili u proceduru i prijedlog mogućih zaključaka s preporukama za poštivanje Konvencije o izbjeglicama, angažman državnog nivoa u ublažavanju posljedica migrantske krize, kao i za pomoć Federacije, koliko je moguće, za zdravstvene kapacitete i sigurnosne granične službe. Prema Karajbićevim riječima, na sjednicu treba da dođu i premijer te policijski komesar Unsko-sanskog kantona. 

Za isti dan je sazvana i vanredna sjednica Doma, a jedina najavljena tačka dnevnog reda je rezolucija povodom presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Budući da je za 13. maj najavljeno i treće zasjedanje, također vanredno, Karajbić kaže da je moguće prolongiranje za naredni dan. Najavljena tema je usložnjavanje sigurnosne situacije – u oblasti unutrašnje sigurnosti – u vezi s aktivnostima na uspostavi rezervnog policijskog sastava entiteta RS. 

I Dom naroda Federalnog parlamenta će se sastati iduće sedmice, prvi put vanredno u aktulenom mandatu, u četvrtak, 16. maja. Teme su između ostalog vezane za finansijske planove pojedinih federalnih zavoda, agencija i fondova, informisanje delegata Doma o unutrašnjem i vanjskom dugu Federacije zaključno s 2018. godinom, planirano zaduživanje u 2019. i lanjsko izvršavanje federalnog budžeta.

(Autor: Avaz)