Nastupajuća požarna sezona i vrijeme relativno visokih temperatura za ovaj period godine, koje omogućava čišćenje i spaljivanje korova i niskog raslinja na šumskim i poljoprivrednim površinama, direktno utiče na povećanje rizika pojave i širenja požara otvorenog prostora.

S tim u vezi Služba za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove Grada Bihaća ovim putem obavještava građane Grada Bihaća da se aktivno uključe u provođenje preventivnih mjera kako bi se smanjile mogućnosti izbijanja požara.
Preventivne mjere zaštite od požara koje građani treba da poduzmu ogledaju se u slijedećem:

– da spaljivanje granja, trave, poljoprivrednog otpada i niskog raslinja vrše tokom dana, kada nema vjetra i povišenog atmosferskog pritiska, dovoljno udaljeno od drugih građevina, na odgovarajućim mjestima uz prisutnost osoba za nadzor i pripremljena sredstva za gašenje (lopate, zemlja, pijesak, posude za vodu i dr.), uz prethodnu najavu Vatrogasnoj jedinici Služba za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove;
– da nakon loženja vatre na otvorenom prostoru obavezno istu ugase u potpunosti;
– oko mjesta spaljivanja izoliraju ili na drugi način očiste sigurnosni pojas u širini od najmanje pet (5) metara;
– stalno neprestano nadziru spaljivanje sve do popunog gašenja vatre na cijeloj zapaljenoj površini;
– dužnost svakog građanina je da gasi požar, obavještava Vatrogasnu jedinicu na broj (123), operativni centar civilne zaštite USK-a (121) odnosno policijsku stanicu (122), te da navedene brojeve telefona ne zloupotrebljavaju;
– da provode i poštuju sve ostale preventivne mjere zaštite od požara u skladu sa Odlukom o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru (“Službeni glasnik općine Bihać”, broj 12/11) i Odlukom o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na području grada Bihaća (“Službeni glasnik Grada Bihaća”, broj 6/20).

Ostala fizička i pravna lica, organi uprave i druge institucije koje su vlasnici ili korisnici otvorenih prostora i građevina, dužni su preduzeti sve mjere utvrđene odredbama vlastitih Planova i Pravilnika o zaštiti od požara te da se aktivno uključe u provedbu Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na području grada Bihaća (“Službeni glasnik Grada Bihaća”, br.6/20) i Plana zaštite od požara na području grada Bihaća (“Službeni glasnik Grada Bihaća”, broj 11/18).

Izvor: Grad Bihać