Službenici UIO teritoriju općine Bosanska Krupa oduzeli zlatni i srebreni nakit, duhan i tehničku opremu ukupne vrijednosti 187.000 KM

klix.ba

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje na pijaci u Bosanskoj Krupi, pijaci u Banjoj Luci i na teritoriju općine Bosanska Krupa oduzeli su raznu robu u vrijednosti 187.000 KM.
Ovlaštene službene osobe Grupe za sprečavanja krijumčarenja i prekršaja, Regionalni centar Banja Luka, u nekoliko odvojenih akcija na području općine Bosanska Krupa oduzeli su određenu količinu zlatnog i srebrenog nakita, rezanog duhana i obuće.

Prilikom kontrole porijekla robe na pijaci u Bosanksoj Krupi na tezgama kod tri osobe pronašli su određenu količinu zlatnog i srebrenog nakita, rezanog duhana i obuće, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na cca 20.000 KM.

Kako je u toku provjere utvrđeno da osobe kod kojih je predmeta roba pronađena nemaju registrovanu trgovačku djelatnost prodaje zlatnog i srebrenog nakita, niti dokumentacije o porijeklu, pronađena roba je privremeno oduzeta.

Vršeći službene provjere u zlatarskoj radnju u Bosanskoj Krupi, službenici RC Banja Luka, Grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja, utvrdili da vlasnik pronađene robe nema dokumentacije o provedenom carinskom postupku nad istom zbog čega je pronađena roba privremeno oduzeta. Tom prilikom izvršeno je oduzimanje zlatnog i srebrenog nakita, čija je ukupna tržišna vrijednost procjenjena na cca 27.000 KM.

Pored oduzetog zlatnog i srebrenog nakita, u mjesecu martu 2018. godine na području RC Banja Luka bile su već tri zaplijene zlatnog i srebrenog nakita izvršena od strane službenika Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Banja Luka, a ukupna tržišna vrijednost privremeno oduzetog zlatnog i srebrenog nakita u pomenutom periodu se procjenjuje na iznos od cca 50.000 KM.

Na područiju Grada Banja Luke, službenici Grupe za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja, RC Banja Luka, izvršili su provjeru porijekla robe na pijaci u Banjoj Luci te su tom prilikom kod tri fizička lica pronašla veću količinu razne tehničke robe (frižideri, mašine za sušenje, šporeti…).

Kako je tokom provjere utvrđeno da osobe kod kojih je predmetna roba pronađena, nemaju registrovanu djelatnost, niti dokumentaciju o porijeklu, odnosno dokumentaciju kojom bi dokazali da je nad predmetnom robom proveden carinski postupak, pronađena roba je privremeno oduzeta. Procijenjena vrijednost privremeno oduzete robe je preko 30.000 KM.

Pored navedenog, službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Banja Luka su u prvoj polovini marta mjeseca 2018. godine izvršili privremeno oduzimanje tehničke robe, tekstilne i druge razne robe, kojom su učinjene povrede propisa iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje, čija ukupna tržišna vrijednost se procjenjuje u iznosu od cca 60.000 KM.

Protiv počinioca opisanih nezakonitosti, shodno odredbama Zakona o carinskim prekršajima BiH, pred nadležnim sudom, bit će podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivaju sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...