Osim deklarativnih izjava da USK-u, treba pomoći i spriječiti ulazak migranata na istočnoj granici, konkretna reakcija izostaje.

Ni nova lokacija u naselju Medeno Polje, koju je Vlada USK predložila za izmještanje, u prvom redu migranata s Vučjaka, nije više u opciji. Vlasti USK, sada su opet u problemu jer moraju tražiti novu lokaciju.

Naime, najveći i jedini problem s lokacijom Medeno Polje je taj da su hale, namijenjen za smještaj migranata, u privatnom, a ne državnom vlasništvu, te da Evropska komisija neće dozvoliti da pojedinci izvlače korist iz migrantske krize.

(usn.ba)