Dovoljno ruku za njegovu smjenu osigurano je i kroz glasanje predstavnika studenata Drugog ciklusa, čiji status u Senatu smijenjeni rektor osporava.

Samom činu svoje smjene Veladžić nije prisustvovao jer je odmah na početku rada Senata, zajedno sa još nekoliko članova Senata, napustio sjednicu. Kao razlog navedeno je nepoštivanje akta koji je stigao iz Ministarstva obrazovanja, a prema kojem se status predstavnika studenata u Senatu dovodi u pitanje.

Mirsad Veladžić smatra da je priča oko njegove smjene postala aktuelna kada nije ispoštovao odluku UO o povratku osoba koje je po zakonu penzionisao. Akt Ministarstva obrazovanja, koji je jutros stigao na adresu Univerziteta, očito nije imao dovoljnu težinu kod članova Senata koji su pod predsjedavanjem prof. Nijaza Skendera učestvovali u radu sjednice. Već 10 godina se predstavnik studenata Drugog ciklusa bira na isti način i onda od jutros važe nova pravila,tvrdi prof.Skender.

Da li je razrješenje rektora Veladžića urađeno po zakonu ministar obrazovanja Adis Muharemović za sada ne želi komentarisati. Sve će se u narednom periodu ispitati kao i zašto nije uvaženo izjašnjenje Ministarstva o statusu predstavnika studenata koji ima, tvrdi ministar Muharemović, svoju snagu.

Senat danas nije imenovao Veladžićevog nasljednika jer je obavezan prije toga osigurati saglasnost UO što bi se trebalo okončati do kraja sedmice, nada se prvi čovjek Senata. U međuvremenu je prorekotr za nastavu prof. Isak Karabegović ovlašten da zastupa Univerzitet do izbora v.d. rektora.