Uspostavljanje sistemskih rješenja za ranjive grupe M. Tabaković
Socijalna politika bit će ključni dio integracijskog procesa BiH u Evropsku uniju

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars-Gunar Vigemark rekao je da moraju postojati sistemska rješenja za pomoć svim ranjivim društvenim grupama

Autor: A. ČENGIĆ

Socijalna politika bit će ključni dio integracijskog procesa Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, istaknuto je na konferenciji “Da niko ne bude zaboravljen u procesu evropskih integracija”, koja je održana danas u Sarajevu.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača naveo je da je riječ o značajnom regionalnom projektu, u okviru kojeg je potrebno riješiti brojna pitanja ranjivih društvenih grupa poput osoba s invaliditetom i starijih ljudi.

– Riječ je državama koje imaju istu tradiciju i historiju, koje su istog ekonomskog razvoja i koje muče isti problemi. Želimo da na sistematičan način približimo sisteme socijalne politike. To je proces u kojem treba učestvovati i vladin i nevladin sektor radi usvajanja seta zakona kojim bi sistemski bili riješeni problemi u toj oblasti – naglasio je Drljača.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić kazao je da je značaj konferencije u tome što obuhvata sve aspekte socijalne zaštite – od organizacije do legislative i načina finansiranja usluga.

– Ova konferencija je vezana za lokalne zajednice i tu su kapaciteti koje trebamu najviše razvijati, jer su oni ti koji u skladu sa zakonom implementiraju određene odlike koje se tiču pitanja socijalne zaštite – rekao je Šeranić.

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars-Gunar Vigemark (Gunnar Wigemark) rekao je da moraju postojati sistemska rješenja za pomoć svim ranjivim društvenim grupama.

– Evropska unija u BiH već provodi nekoliko programa iz te oblasti poput prevencije nasilja nad djecom, podrške djeci s poteškoćama u razvoju, te uspostavljanju sistemskih rješenja za druge ranjive grupe, poput starijih ljudi – dodao je Vigemark.

Pojasnio je da je za uspostavljanje sistemskih rješenja potrebno poboljšati kompletan sistem, u smislu boljih zakonskih rješenja, ali i povećanja sredstava u budžetu za te namjene, kojih trenutno nema dovoljno.

Organizatori konferencije su njemačka nevladina organizacija „Arbeiter Samariter Bund jugoistočna Evropa” (ASB), lokalni partner LIR Civilno Društvo, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

(Autor: Avaz)