Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) sastao se danas u Sarajevu na prvoj vanrednoj sjednici, organiziranoj nakon proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH.

Zamjenica premijera FBiH, federalna ministrica finansija i komandantica Federalnog štaba civilne zaštite Jelka Milićević na pres-konferenciji u pauzi zasjedanja istaknula je da je u aktuelnoj situaciji neophodno donijeti odgovarajuće naredbe radi stavljanja svih raspoloživih resursa u funkciju.

Kazala je da je u dosadašnjem zasjedanju odlučeno da se štabovi CZ u kantonima i općinama stave u punu funkciju te da se uspostavi koordinacija između Federalnog i štabova nižih nivoa vlasti.

Dodala je da je dosad definiran set naredbi za direktora Federalne uprave CZ (FUCZ) i službe medicinske pomoći te da će u nastavku sjednice biti definirano ukupno 18 naredbi, uključujući i dodatne naredbe, koje se odnose na procedure javnog okupljanja, kao i definiranje rada ugostiteljskih objekata i javnih službi.

Spomenutim naredbama adresiranim ka jedinicama lokalne samouprave, kantonalnim upravama, privrednim društvima, fizičkim i pravnim osobama i građanima bit će definirane mjere postupanja u skladu s Odlukom o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH.

Federalna vlada je 16. marta na tematskoj sjednici u proširenom sastavu, na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite, zbog opasnosti od širenja korona virusa donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH.

Ovom odlukom se preciziraju mjere zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, regulira način finansiranja troškova koji nastanu donošenjem ove odluke i nadležni organ koji preuzima sve aktivnosti u vezi s koordinacijom i rukovođenjem akcijama zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području.

Istovremeno, utvrđuje se način postupanja u slučaju traženja pomoći Oružanih snaga BiH te traženja međunarodne pomoći i obaveza realizacije naredbi štabova civilne zaštite. 


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Štabove CZ u kantonima i općinama staviti u punu funkciju / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.


PROMO PLUS: Možda vas zanima i ovo: