Odluka o javnim parkiralištima na području Grada Bihaća je poslužila kao alat dat JKP “Komrad” Bihać da upravlja površinama za parking na području Grada Bihaća.

Međutim, činjenica da izdavanje tzv. vinjeta za parking prostore nema nadzora, odnosno provođenje ove Odluke nije pod nadzorom, ostavlja porstor pojedincima za zloupotrebu svojih ovlasti i diskriminaciju pojedinih građana koji su se igrom slučaja našli u grupi ljudi koji u skladu sa ovom Odlukom gravitiraju “zanimljivim” parking prostorima.

Zašto zanimljivim? Primjera radi, parking prostori u MZ Centar su kao “suho zlato”, a u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na području Grada Bihaća, objavljenom u Sl. glasniku Grada Bihaća 1/15, ne bi trebali da imaju svakodnevne probleme sa pojedincima koji nemaju niti misaone veze sa adresom stanovanja ili poslovanja koja je potrebna za izdavanje vinjete za pojedine parking prostore.

Ono što najviše boli sagovornike portala USN je činjenica da su se prije čak 9 mjeseci obratili JU Stanouprava Bihać, gradonačelniku Grada Bihaća i predsjednici MZ Centar, a do danas, niti jedno od navedenih nije odgovorilo predstavnicima stanara zgrade Bedem 30.

Prema njihovim riječima, već duži period muku muče sa ovim problemom, a ovakav pristup nadležnih ih najviše pogađa, jer se nisu udostojili niti odgovoriti.

Jasno im je da se sa ovakvim problemima susreću skoro svi u njihovoj MZ Centar, ali tvrde da ukoliko bi se Odluka provodila u skladu sa pravilima propisanim u Odluci, ne bi bilo nikakvih problema. Smatraju da bi bilo korektno od strane JKP “Komrad” da traži promjenu Odluke, pa da onda daju vinjete “šakom i kapom” po “babi i stričevima”.