U ukupnim depozitima kod komercijalnih banaka u BiH, depoziti stanovništva imaju daleko najveće učešće od 59,6%.

U poređenju sa stanjem na kraju septembra 2015. godine, depoziti stanovišta su porasli za 633,5 miliona KM ili 6,6%. Ako poredimo depozite stanovništva sa stanjem na kraju decembra 2008. godine, tj. od trenutka početka globalne krize, uočava se konstantan porast na godišnjem nivou u rasponu 8-15%, što je rezultiralo kumulativnim porastom depozita za 5,05 milijardi KM ili 97%. Ovo je pokazatelj uspostavljenog povjerenja u bankarski sektor i njegovu stabilnost te je rezultat i postojanja sistema osiguranih depozita, čime se pruža adekvatna zaštita štediša, saopćeno je iz Centralne banke BiH.

Međutim, posmatrano po ročnim vrstama depozita, postoje značajne razlike u tempu rasta. Najbrže rastu transakcijski računi, koji su u poređenju sa stanjem na kraju septembra 2015. godine porasli za 16,3%, odnosno 329 miliona KM, zatim depoziti po viđenju bilježe porast od 13,7%, odnosno 300 miliona KM. Oročeni i štedni depoziti rastu manjim intenzitetom i na godišnjem nivou su imali porast od oko 0,1%, 4,8 miliona KM.

Oročeni i štedni depoziti u septembru 2016. iznose 5,41 milijardu KM, što predstavlja 52,8% ukupnih depozita stanovništva, dok transakcijski računi i depoziti po viđenju čine 4,84 milijarde KM ili 47,2%.

U pogledu valutne strukture, depoziti stanovništva u KM valuti iznose 4,47 milijardi KM ili 43,6% učešća, depoziti u euro valuti iznose 5,25 milijardi KM ili 51,1%, a depoziti u ostalim stranim valutama 539 miliona KM ili 5,3%.

U povodu obilježavanja Svjetskog dana štednje, Centralnu banku Bosne i Hercegovine posjetili su učenici osnovne škole iz Sarajeva te srednjih škola iz Bijeljine, Posušja i Gradačca.

/klix