Sud BiH odbio je kao neosnovanu tužbu Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO) kojom je traženo da se poništi rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH o zabrani obrade ličnih podataka kupaca tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila. 

Agencija je pokrenula postupak po službenoj dužnosti na osnovu informacije da su društva koja prodaju tečni plin dužna legitimirati kupce i evidentirati određene lične podatke na osnovu zahtjeva Uprave, saopćeno je iz Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH.

– U postupku je utvrđeno da je Uprava naložila prodavcima tečnog gasa da evidentiraju lične podatke kupaca o imenu i prezimenu, mjestu i prebivalištu kupca, identitetu kupca, registarskoj oznaci vozila opreme, broju računa, broju otpremnice, datumu otpremnice, prodajnoj količini i prodajnoj vrijednosti plina sa PDV-om, a da za to nema valjan pravni osnov – navodi se u saopćenju.

Utvrdivši povredu Zakona o zaštiti ličnih podataka, Agencija je rješenjem zabranila Upravi da od pravnih lica koja prodaju tečni plin zahtijevaju da obrađuju lične podatke kupaca ovog energenta koji nije namijenjen za pogon motornih vozila te im naložila brisanje i uništavanje do tada prikupljenih podataka.

Protiv rješenja UIO je blagovremeno podnio tužbu kojom je pokrenut upravni spor.

– Sud je ispitao pravilnost i zakonitost osporenog rješenja te u presudi zauzeo stavove da je Agencija u obrazloženju pobijanog rješenja dala valjane i jasne razloge odluke, da u postupku nisu povrijeđena pravila postupka te da je Agencija pravilno primijenila odredbe materijalnog prava na konkretno utvrđeno činjenično stanje – dodaje se u saopćenju.
 

Agencija apelira da se rukovodioci javnih organa, posebno s nivoa BiH, uzdrže od neosnovanih tužbi te da pažnju i kapacitete usmjere na zakonitu obradu ličnih podataka. Izvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba