Na suđenju tužiocu Boži Mihajloviću zbog nesavjesnog rada u službi vještakinja Tužilaštva BiH izjavila je da daktilografkinja optuženog – na osnovu njenih primanja koje je imala na uvid – nije mogla lično podmirivati troškove života ukoliko je živjela sama, kao i da kod nje nije bilo prihoda bez porijekla.

Mirsada Čeho, vještakinja ekonomske struke, kazala je da je po tri naloga postupajućeg tužioca uradila finansijsko vještačenje daktilografkinje za period od početka 2009. do marta 2017. s dopunom te za period od 2003. do 2008. godine.

Prema vještakinji, na osnovu plaća i drugih uplata iz radnog odnosa od 2009. godine, daktilografkinja je ostvarila prihode u iznosu većem od 60.000 konvertibilnih maraka (KM), njeni rashodi su iznosili skoro 62.000 KM, a u tom periodu je, kako je objasnila Čeho, podigla tri kredita, od kojih je jedan isplaćivan za stan.

U nalazu je vještakinja navela kako je daktilografkinja od 2016. dobivala invalidninu, da su na njenim računima evidentirane dvije uplate iz inozemstva kao pomoć u liječenju te da je analizirala prilive za sedam osoba koje su rodbinski povezane s njom.

– Te osobe nisu imale evidentiranih novčanih uplata prema njoj, kao što ni ona nije imala prema njima. Nema evidentiranih novčanih transakcija po bilo kojem osnovu između nje i njih niti se one mogu dovesti u vezu. Evidentirane su samo uplate od poslodavaca po osnovu radnog odnosa te kredita. Nije bilo prihoda bez porijekla – rekla je vještakinja.

Za vještačeni period prije 2008. godine Čeho je kazala da je daktilografkinja primala prihode od poslodavca, da je i tada bila kreditno zadužena te da je živjela kao većina građana.

Na upit Tužilaštva da li su ta primanja bila dovoljna i dostatna da podmire troškove života, vještakinja je odgovorila da svi oni koji imaju porodicu, dogovaraju kako će rasporediti novac.

– Ukoliko je živjela sama, nije mogla podmirivati troškove. Ako je živjela sa suprugom, mogla je – rekla je vještakinja.

Odgovarajući na unakrsna pitanja odbrane, vještakinja je navela da joj nisu bili dostavljeni prihodi od alimentacije, koju je daktilografkinji plaćao njen suprug, niti oni od prodaje poljoprivrednih proizvoda, kao i da je njena sestra iz inozemstva slala pare njihovoj majci, ali ne njoj.

Branilac Vlado Adamović kazao je da je bivši suprug daktilografkinje na ime alimentacije platio 20.000 maraka, što je i izjavio u sudnici, da je prodavala poljoprivredne proizvode i da je “pola Tužilaštva kupovalo kokoši od nje” te da je određeni period živjela kod svojih i kod njih bila “na hrani”.

Vještakinja je rekla da se ne pojavljuje enorman višak novca koji bi zapao za oko.

Optužnica tereti Mihajlovića da je propustio da vrši nadzor nad radom daktilografkinje, koja je prisvojila privremeno oduzeti novac iz više predmeta, u iznosu od više od 100.000 KM.

Prije nalaza vještaka, svjedokinja Nusreta Hasanagić kazala je da je daktilografkinjin bivši suprug radio kod nje u firmi i da je plaćan onoliko koliko su zarađivali, odnosno kada bi imali posla, ali da je ista firma prestala s radom prije tri godine i nedavno je sudski ugašena.

Odbrani je svjedokinja potvrdila da je suprug pomagao daktilografkinji da renovira stan i otplati kredit, kao i da zna da su prodali zemlju, ali da joj nije poznato da li su ta sredstva upotrijebili.

Svjedok Mladen Dragančić, sekretar Pravobranilaštva BiH, rekao je da je ranije, u ime institucije u kojoj radi, dostavio imovinskopravni zahtjev u iznosu od 225.000 KM. Tokom unakrsnog ispitivanja, kazao je da Pravobranilaštvo, uz imovinskopravni zahtjev, nije dostavilo dokaze, a odbrana je navela da zahtjev nije upućen na Mihajlovića, jer on nije optužen da je ukrao novac.

– Država u ovom postupku nije dokazano oštećena, novac je privremeno oduzet, a ne presudama trajno. U parnici bi ovo bio neprecizan imovinskopravni zahtjev – dodao je branilac.

Sutkinja Amela Huskić prokomentirala je na kraju ročišta kako se stječe dojam da se postupak vodi protiv daktilografkinje, a ne protiv Bože Mihajlovića.

Nastavak suđenja je 10. decembra.Izvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba