Mada država Srbija spada u tradicionalna društva koja je teško prihvatila i čipovane lične karte, ipak čipovi u rukama po ugledu na Švedsku bi lako mogle da budu dio građana Srbije za manje od pet godina.

Vijest da najmanje 4.000 Šveđana ima mikročipove u rukama koje koriste umjesto ključeva ili bankovnih kartica je normalno stavila mnoga pitanja pred ljude, kao i kada će takav način života i plaćanja biti normalan i za Srbiju.

Informacije kažu da za ovu metodu čipovanja ne postoje tehnološke prepreke u Srbiji i da će se sa tom ugradnjom krenuti veoma brzo u sljedećih pet godina a svi stručnjaci tvrde da je ova metoda ugradnje čipova veoma jednostavna i da taj čip već postoji u svakoj poslovnoj kartici koju građani Srbije odavno koriste, te da problem može postojati u nekim zakonskim procedurama.

Mikročipovi se ugrađuju pod kožu a bol traje oko 24 časa a svrha je da se ljudima što više olakša poslovanje i život uopšte. Stručnjaci smatraju da će ipak u Srbiji to sve ići malo teže i sporije iz straha jer će građani misliti da će uz pomoću tih čipova biti lakše da ih se prati i da će stalno biti pod nadzorom. Čipovi će posebno biti korisni za starije ljude, ljude koji se teško kreću, za dementne i ljude koji se ne snalaze sa gotovinom jer će im na ovaj način mnoge stvari i aktivnosti biti jednostavnije.

Zamislite samo situaciju da nigdje ne morate da otkucavate svoju kartu,, već da samo normalno svuda prolazite sa čipom u ruci, a stručnjaci kažu da bi sve to uveliko olakšalo i mnoge bankarske transakcije, a pošto sama tehnologija i nije toliko skupa, vrlo je vjerovatno, i pored puno skepticizma, da će ova tehnologija zaživjeti u Srbiji i prije nego li mislimo.