Predstavnica Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Mia Blažević kazala je da Plan cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH, kojeg je jučer usvojila Vlada FBiH, sadrži specificirane konkretnije zadatke i preporuke za cijepljenje.

Istakla je da su odredili da svaka zdravstvena ustanova treba formirati tim, koji će u skladu s planovima za cijepljenje i popisom ljudi koji su izrazili želju, osigurati sve moguće uslove za prihvat cjepiva i provođenje cijepljenja.

– U domovima zdravlja će to biti timovi porodične medicine, kao i liječnici iz medicine rada. Zaduženi su i kantonalni zavodi za javno zdravstvo da oforme svoje timove kako bi mogli provoditi cijepljenje na terenu, odnosno u staračkim domovima i u ustanovama socijalne zaštite zajedno sa timovima porodične medicine – pojasnila je.

Dodala je da su definirane i operativne procedure distribucije cjepiva od centralnog nivoa ka mjestima gdje će se provoditi cijepljenje te da će se vršiti po uhodanom algoritmu.

– Dosta smo se bazirali na cjepivo koje zahtijeva ultra-hladni lanac, jer ni u svijetu nikada do sada nije postojalo cjepivo koje zahtijeva ovakve uslove skladištenja – kazala je.

Naglasila je da će se cjepivo raspoređivati u odnosu na broj stanovnika te da će svi kantoni dobiti broj cjepiva prema broju stanovnika i broju prioritetnih skupina koje je odredio Federalni zavod za javno zdravstvo.

Dodala je da su predložili načini provođenja cijepljenja u prvom krugu, da se cijepljenje odvija svakih deset minuta budući da je u pitanju zarazna bolest, te da se na taj način pacijenti ne bi susretali.

– Dužni su informirati sve građane koji pristanu na cijepljenje o sastojcima i neželjenim reakcijama, a provest ćemo i dalju edukaciju o korištenju cjepiva na terenu – zaključila je Blažević.

Izvor: Fena