Svjetski dan zaštite životinja prvi put obilježen je 4. oktobra 1931. godine na konvenciji ekologa u Firenci, kako bi se upozorilo na ugroženost životinjskih vrsta, a tijekom godina prerastao je u događaj posvećen brizi za sve životinje i podsjećanje da i one osjećaju bol, patnju, strah i stres i imaju jednako pravo na život kao i ljudi.

Ovaj dan obilježava se u svim zemljama svijeta prvenstveno kako bi se upozorilo na probleme životinja i potaklo javnost na razmišljanje o odnosu ljudi prema životinjama, s obzirom na činjenicu da upravo ljudi najviše ugrožavaju životinje. Prema podacima svjetskih organizacija, svaki dan izumre od 50 do 150 vrsta, za što je krivac ponajprije čovjek.

Ugroženost vrsta procjenjuje se prema kriterijima Međunarodne unije za očuvanje prirode te im se daje pripadajuća kategorija ugroženosti. Među najkritičnije vrste, kada je riječ o opstanku, spadaju velike pande, tigrovi, morske kornjače, veliki primati, slonovi i nosorozi.

Prvi tragovi zaštite životinja datiraju daleko u prošlost kada su vladari davali osnovne upute narodu da stoku treba hraniti i pojiti, a ne batinati. U periodu od 17. do 19. vijeka veliki mislioci pokreću teme zaštite životinja, kao i njihovih prava. Počinje da se spominje i moralna obaveza čovjeka da ih štiti.

Ovaj dan nije namijenjen samo kućnim ljubimcima i svakako treba staviti naglasak na očuvanje autohtonih životinjskih vrsta, primarno na zaštitu medvjeda, vukova, autohtonih ptica grabljivica, šišmiša, morskih sisavaca i drugih životinja koje nisu toliko bliske čovjeku.

Svjetski dan zaštite životinja obilježit će mnogobrojni pojedinci i organizacije koji će na ovaj dan zastupati životinje, njihovu dobrobit i prava. I vi možete pridonijeti obilježavanju ovog dana na razne načine kao što su volontiranje, doniranje te promoviranje udomljavanja i zaštite životinja.

Izvor: mojcazin.ba