Poziv za sve naše najdraže Unoljupce, bez obzira na profesionalno, teritorijalno ili bilo koje drugo ograničenje da učestvujete na literarnom takmičenju te se prijavite na Konkurs “Poema Pounje i Smaragdno slovo-najbolja pjesma i priča o rijeci Uni 2019. godine”.

Učešćem na konkursu podstičemo promoviranje ljepota rijeke Une , razvijamo svijest o zaštiti ove evropske ljepotice, i na isti način promoviramo literarne talente kod autora.