Zaimović: Profesor na Ekonomoskom fakultetu
Tarik Zaimović novi prorektor za finansije Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je donio odluku o razrješenju prof. dr. Elvira Čizmića s dužnosti prorektora za finansije Univerziteta u Sarajevu na osnovu podnesene ostavke zbog osobnih razloga

Autor: S. M.

Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) je na 16. vanrednoj sjednici održanoj danas izabrao prof. dr. Tarika Zaimovića na dužnost prorektora za finansije Univerziteta u Sarajevu.

– Senat Univerziteta u Sarajevu je donio Odluku o razrješenju prof. dr. Elvira Čizmića sa dužnosti prorektora za finansije Univerziteta u Sarajevu na osnovu podnesene ostavke zbog osobnih razloga.
Na prijedlog rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja Senat je donio Odluku o izboru Zaimovića, vanrednog profesora Ekonomskog fakulteta. Mandat prorektora za finansije Univerziteta prati mandat rektora i počinje teći od 9. aprila  2019. godine, a traje do 30. septembra 2020. godine – saopćeno je s Univerziteta. 

(Autor: Avaz)