– Tehnički fakultet u Bihaću ušao je u još jedan projekt koji bi trebao unaprijediti sistem studiranja na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Radi se o Erasmus + projektu koji se odnosi inoviranje i modernizaciju nastavnih planova i programa na I i II ciklusu Građevinskog odsjeka. Ovo je u zadnjih osam godina petnaesti po redu zajednički evropski projekt u kojem učestvuje Tehnički fakultet u Bihaću.

U “Erasmus +” projektu učestvuju partnerske visokoškolske ustanove iz sedam zemalja od kojih su tri članice Evropske unije. Radi se o modernizaciji nastavnih planova i programa na građevinskom odsjeku i njihovo usklađivanje sa potrebama tržišta kako u BiH tako i van zemlje.

Projekt, koji je od izuzetne važnosti za studente Tehničkog fakulteta, u potpunosti se finansira sredstvima Evropske unije. Mentori su sa renormiranih evropskih univerziteta, prije svega Španije, Njemačke i Slovenije. Ova saradnja ne samo da će doprinijeti kvalitetu, već će, prema riječima upućenih, omogućiti zajednički rad na projektima koji su u svakom pogledu dobrodošli u daljoj projekciji rada ovog fakulteta.

Inače, u zadnjih osam godina ovo je 15 po redu zajednički evropski projekt u kojem učestvuje Tehnički fakultet u Bihaću. Evropska unija putem “Erasmus +” programa kontinuirano pruža podršku našoj zemlji u raznim oblastima.

Izvor: RTVUSK.ba