Premijer Kantona Sarajevo, Mario Nenadić, je danas telefonski razgovarao sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih država u BiH, Erikom Nelsonom (Eric), o trenutnoj situaciji uzrokovanoj pandemijom koronavirusa u Kantonu Sarajevo. Ambasador i premijer su se saglasili oko potrebe postojanja dobrog liderstva u ovim kriznim situacijama, jačanja svih oblika koordinacije između svih nivoa vlasti s ciljem donošenja usaglašenih politika i efektivnog vođenja procesa.

Ambasador Nelson je upoznao premijera Nenadića da će pomoć koju će Sjedinjene Američke Države uputiti Bosni i Hercegovini biti realizovana preko agencija Ujedinjenih nacija u BiH i to putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine kao koordinatora, preko entiteta do kantona i općina. Ambasador je dodao da je u cijelom procesu veoma bitna dobra koordinacija te da se u tom smislu trebaju poštovati sve zakonske procedure s ciljem prevencije mogućih zloupotreba.

Premijer Nenadić je ovom prilikom izvijestio ambasadora Nelsona o brojnim poduzetim mjerama koje su Vlada Kantona Sarajevo i Štab civilne zaštite KS proveli na planu prevencije širenja koronavirusa. U tom smislu Vlada KS je osposobila nove smještajne kapacitete za izolatorij, uvela u sistem dva dodatna laboratorija za testiranje, otvorila posebne račune za nabavku medicinske i sanitetske opreme kao i fond za pomoć privredi. 

Pored toga, Vlada KS aktivno provodi sve mjere i naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, te paralelno s tim donosi i provodi i svoje odluke kao i odluke Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Ovim, povodom, ambasadora Nelsona premijer je informisao i o poduzetim mjerama na rješavanju smještaja migrantske populacije, o zaštiti ranjivih kategorija stanovništva u Kantonu Sarajevo te o planovima za naredni period. Naglasio je da Vlada Kantona Sarajevo i Štab civilne zaštite KS vode brigu i o starijim i bolesnim licima kojima su se hrana i lijekovi već počeli dostavljati na kućnu adresu.

Premijer Nenadić se zahvalio ambasadoru Nelsonu na pruženoj pomoći Bosni i Hercegovini i Kantonu Sarajevo, te ponudio pomoć Vlade u zaštiti svih državljana Sjedinjenih Američkih Država koji borave na teritoriji Kantona Sarajevo kao i uposlenika Ambasade. 

Ambasador Nelson i premijer Nenadić su se dogovorili da će redovno razmjenjivati informacije o situaciji u Kantonu s ciljem zajedničkog unapređenja svih pokrenutih aktivnosti na suzbijanju ovog globalnog problema.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Telefonski razgovarali Nenadić i Nelson / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.