Vijest da je Općinsko vijeće Ključ krajem februara ove godine usvojilo odluku o ukidanju finansiranju političkih stranaka, objavili su svi mediji. Međutim, čini se da ipak od toga neće biti ništa.

Naime, prema informacijama portala USN.ba, usvojeni Zaključak nije moguće provesti u djelo s obzirom da isti nije usvojen u skladu sa Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Ključ.

Da se radilo o populističkoj mjeri, dokaz je i usvojeni Budžet Općine Ključ u kojem su planirana sredstva za “Parlamentarne grupe”.

Prema riječima izvora portala USN.ba, na sjednici na kojoj je usvajan Budžet, stavljen je van snage zaključak o ukidanju finansiranja političkih stranaka.

S obzirom da je jedan od razloga neusvajanja zaključka to što nije bio u skladu sa Poslovnikom, za danas su planirane izmjene Poslovnika o radu OV Ključ, međutim predlagač, u ovom slučaju načelnik Zukanović je povukao tu tačku sa dnevnog reda, te sudeći prema svemu što se događalo proteklih nekoliko sjednica, od ukidanja neće biti ništa.

Podsjetimo, OO SDP Ključ je u saopćenju za javnost kazao kako je usvojen zaključak o ukidanju finansiranja političkih stranaka, a koji prema svemu sudeći nije realiziran.