Ustavni sud BiH: Donijeli rješenje
Tužilaštvo BiH obaviješteno da Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS nije izvršilo sudsku odluku

Ta institucija nije u razumnom roku okončala upravni postupak po zahtjevu Irene Čelikovski-Đorđević za vraćanje stana

Autor: S. DEGIRMENDŽIĆ

Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje kojim je utvrđeno da Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske – Odsjek Banja Luka nije izvršilo odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj AP 2307/17, od 17. januara 2018. godine.

Kako je objavljeno u ”Službenom listu BiH”, u skladu s pravilima Ustavnog suda, ovo rješenje dostavlja se Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. 

Prema obrazloženju, Ustavni sud je odlukom, broj AP 2307/17, od 17. januara 2018. godine usvojio apelaciju Irene Čelikovski-Đorđević i utvrdio povredu ustavnog prava na pravično suđenje, kao i iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a zbog toga što u razumnom roku nije okončan upravni postupak po zahtjevu za vraćanje stana u posjed, koji se trenutno nalazi pred Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske – Odsjek Banja Luka.

Predmetnom odlukom Ustavni sud je naložio Vladi Republike Srpske da apelantici Ireni Čelikovski-Đordđević isplati iznos od 1.500 KM na ime naknade nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke u razumnom roku, i to u roku od tri mjeseca od dostavljanja ove odluke, uz obavezu da nakon isteka ovog roka plati zakonsku zateznu kamatu na eventualno neisplaćeni iznos, ili dio iznosa naknade određene ovom odlukom.

Ustavni sud je dalje, na osnovu člana 62. stav (7) Pravila Ustavnog suda, naložio Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske – Odsjek Banja Luka da po hitnom postupku okonča predmetni upravni postupak. 

Također, Ustavni sud je naložio Vladi Republike Srpske i Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske – Odsjek Banja Luka da u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke obavijeste Ustavni sud o poduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke.

(Autor: Avaz)