Pravdaju to činjenicom da su uprkos otežavajućim okolnostima koje je prouzrokovala pandemija ali i stari problemi koji se najviše ogledaju u nedostatku dovoljnog broja tužioca, uspjeli riješiti značajan broj predmeta iz svih djelokruga rada Tužilaštva.

Strateški cilj je u narednom periodu smanjiti broj starih predmeta ali na vrijeme rješavati nove poput onih koji su dobijeni od strane državnog Tužilaštva a odnosi se na predmete ratnog zločina.

Izvor: RTVUSK.ba