Gradsko vijeće Bihaća održalo je danas svoju 8. redovnu sjednicu. Tokom ovog zasjedanja, vijećnici su podržali Odluku o dopuni Odluke o komunalnim taksama koja se odnosila na dopunu člana 16; kako bi sportska udruženja i klubovi, kao nevladina i neprofitabilna udruženja bila oslobođena plaćanja takse na istaknutu firmu.

Usvojen je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada, kao i Odluka o finansiranju troškova prijevoza učenika srednjih škola. Pred vijećnicima se našao i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program razvoja turizma za tekuću godinu.

Grad Bihać već nekoliko godina finansira troškove prijevoz učenika srednjih škola i s tom praksom će nastaviti i u 2021.godini. Vijećnici su stava da je pogoršana ekonomska situacija u zemlji, te da i u ovoj godini treba nastaviti sa praksom sufinansiranja prijevoza učenika.

(rtvusk)


PROMO PLUS: Možda vas zanima i ovo: