Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona sa resornim ministrima privrede i poljoprivrede Nijazom Kadirićem i Sulejmanom Kulenovićem te kantonalnim zastupnicima Vildanom Alibabić i Nisvetom Jusićem, organizovao je sastanak sa predstavnicima Saveza pčelara USK.
Predstavnici Saveza predložili su konkretne aktivnosti u cilju poboljšanja stanja pčelarstva ali i aktivnosti organizacionog djelovanja Saveza pčelara.

Ovaj savez kroz općinska udruženja zastupa oko 500 pčelara, a pored proizvodnje meda ovdašnji pčelari proizvode i polen, propolis, matičnu mliječ, kozmetiku te, prvi u BiH, uvode apiterapiju u apikomorama.

Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Kantona informisali su članove Saveza o pripremama za izradu kvalitetne strategije poljoprivrednog razvoja koja će uključiti sve segmente proizvodnje, uključujući i ovu oblast.

Savez pčelara USK, rečeno je, imat će značajnu podršku u aktivnostima, uključujući i organizaciju Sajma proizvoda „Put zlata“ i brendiranja proizvoda radi zaštite domaće proizvodnje i povećanja konkurentnosti.