U Dječijem vrtiću “Filii” iz Bihaća danas je, uz pridržavanje smjernica i sigurnosnih mjera nadležnog ministarstva vezano za trenutnu epidemiološku situaciju, održana završna priredba malih maturanata 2019/20.

Priredbi su prisustvovali, uz osoblje vrtića, samo roditelji naših malih maturanata.

Iskrene čestitke za sve i puno sreće u daljem životu.