Pomoćnica direktora Federalnog zavoda za statistiku Hidajeta Čolović kazala je danas da BiH ima veći postotak popisanog nerezidentnog stanovništva (6,9 posto) u odnosu na Srbiju (pet posto) i Hrvatsku (3,8 posto).

Kako je istaknula 125.207 popisnica je isključeno na početku procesa prije izvođenja rezidentnog statusa, dok je 137.207 popisnica dobilo status da nisu rezidenti Bosne i Hercegovine.

Tajnica Federalnog zavoda za statistiku Galiba Karačić pojasnila je da bez obzira na broj stalnih stanovnika rezidenata ili nerezidenata poredeći zemlje iz okruženja BiH ima opet najveći broj nerezidentnog stanovništva.

– Zamislite sada da smo došli u situaciju da se po pojedinim zahtjevima izbaci određeni kontingent stanovništva, ako sada imamo postotak od oko sedam posto, koliki bi postotak bio da je udovoljeno tim zahtjevima pojedinih sudionika popisa – istaknula je Karačić.

Iako je uočeno da podaci kažu da je u Federaciji BiH za 3,2 posto ima više oženjenih muškaraca nego udanih žena danas nije bilo moguće dobiti odgovor na razlike u tom pitanju no najavljeno je da će takve podatke biti moguće dobiti naknadno.

Ono što je izdvojeno kao zanimljivost popisa stanovništva u BiH bilo je izjašnjavanje po etničkoj pripadnosti, tako su se neki izjašnjavali kao Sarajlije ili Željevci, ali će naknadno biti poznato pet najzastupljenijih izjašnjavanja po etničkoj pripadnosti.

/dnevnik.ba