Ulaganjem dva materijalna dokaza Tužilaštva Bosne i Hercegovine okončan je dokazni postupak na suđenju Milanu Bogdanoviću optuženom za zločin protiv čovječnosti počinjen u Srebrenici.

Tužilac Predrag Tomić uložio je kao dodatne dokaze odluku Narodne skupštine Republike Srpske od 12. maja 1992. godine, kao i Zakon o primjeni Zakona o unutrašnjim poslovima u ratnim uslovima, prenosi BIRN.

Tužilaštvo je uložilo i preciziranu optužnicu na koju je prigovorio branilac Petko Pavlović, ocijenivši da su izmjene na štetu optuženog.

Vijeće je prihvatilo preciziranu optužnicu, uz obrazloženje da se time ne otežava položaj optuženog. Kako je navela predsjedavajuća sutkinja Vesna Jesenković, u konkretizovanoj optužnici je obuhvaćen vremenski termin od 11. jula umjesto ranije 10. jula, te je precizirano da je broj ubijenih 150 umjesto ranijeg broja 50.

Bogdanović je optužen da je, kao komandir Šeste čete Posebne jedinice policije (PJP) Zvornik, nadzirao pripadnike čete koji su učestvovali u zarobljavanju Bošnjaka nakon pada Srebrenice u julu 1995. godine. Tužilaštvo ga tereti da je učestvovao u progonu – ubistvima, prisilnim premještanjem, zatvaranjem i nestankom civila.

Za 11. februar zakazana je završna riječ Tužilaštva BiH.