U Federaciji prihodi veći za osam posto u odnosu na prošlu godinu

Faktor.ba

Od januara do juna 2018. godine u Federaciji BiH su ostvareni ukupni prihodi od 4.214,8 miliona KM, što je za osam posto ili za 295,1 milion KM više u odnosu na isti period prošle godine, navedeno je danas u informaciji Federalnog ministarstva finansija, koju je prihvatila Vlada FBiH.

Ukupni budžetksi prihodi iznosili su 2.468,5 miliona KM, te su veći za osam posto ili za 187,3 miliona KM u odnosu na 2017. godinu. Prihodi od doprinosa vanbudžetskih fondova ostvareni su u iznosu od 1.658,8 miliona KM i veći su za sedam posto, odnosno za 102,5 miliona KM. Javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH iznosili su 87,5 miliona KM i veći su za šest posto ili za 5,3 miliona KM.

Ukupni prihodi, sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici Proračuna Federacije BiH iznosili su 1.041,8 miliona KM i veći su za dva posto ili za približno 17,9 miliona KM u odnosu na period januar – juni 2017. godine.

Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih budžeta, uključujući općinske i kantonalne direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda, a sa uključenim grantovima i transferima drugih nivoa vlasti, iznosili su 1.561 miliona KM i veći su za osam posto ili za 109,5 miliona KM.

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...