200.000 maraka osigurano je u budžetu USK. Pravo na apliciranje imaju vlasnici malih preduzeća i obrtnici shodno kriterijima koje definira banka a u prednosti su oni privrednici i obrtnici koji u ranijim poticajnim programima nisu dobijali sredstva.

„ Iznos do koje će korisnici moći da apliciraju je milion maraka. U narednom danima banka će definirati kriterije i objaviti javni poziv a sve pristigle aplikacije proslijediti Ministarstvu na uvid. Važno je reći da će sredstva biti dostupna cijelu narednu godinu odnosno do iskorištenja sredstava“, kazala je u izjavi za RTV USK ministarica privrede Samra Mehić.

(RTVUSK)