U ovoj godini prijavljeno 13.146 nezakonitih migranata

Fena

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine primilo je danas na sjednici k znanju Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti.

Na teritoriji Bosne i Hercegovine, od 1. 1. do 9. 9. 2018. godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 13.146 nezakonitih migranata. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u istom periodu iskazale su 12.194 osobe, dok ih je 1.102 podnijelo zahtjev za azil. Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (4.352), Sirije (1.964), Irana (1.843), Afganistana (1.302) i Iraka (1.175).

Smanjen je broj migranata na području Unsko-sanskog kantona kao i broj ulazaka migranata u BiH, jer je uspostavljena bolja kontrola granica, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Saradnja s UNDP-om u oblasti sigurnosti prometa na cestama

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je danas na sjednici Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) radi uspostavljanja okvira saradnje u oblasti sigurnosti prometa na cestama.

Memorandumom je planirano da Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i UNDP sarađuju na pripremi i razvoju Strategije sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za period 2019-2023. godine. Također, Bosni i Hercegovini će biti pružena pomoć u organizaciji donatorske konferencije na kojoj će biti predstavljeni Strategija i Akcioni plan, uključujući prikupljanje pomoći za Ministarstvo komunikacija u provođenju Strategije.

Cilj Ministarstva komunikacija i prometa BiH jeste da integrira relevantne sigurnosne standarde EU u zakonodavni okvir cestovne sigurnosti kako bi bio smanjen broj prometnih nesreća u Bosni i Hercegovini.

Prijedlog memoranduma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa BiH, saopćeno je iz Službe za informiranje VMBiH.

Održana sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o dodjeli grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercgovini za 2018. godinu u ukupnom iznosu milion KM.

Sredstva će biti dodijeljena lokalnim zajednicama iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, i to: Brčko Distriktu BiH 60.000,00 KM za poboljšanje stambenih uvjeta u stambenim jedinicama u kojima žive Romi; Gradu Bijeljina 100.000,00 KM za izgradnju osam stambenih jedinica; Općini Modriča 100.000,00 KM za sanaciju šest stambenih jedinica i asfaltiranje dvije ulice u dva romska naselja; Općini Lopare 60.000,00 KM za asfaltiranje 800 metara lokalnog puta u MZ Lipovice; Općini Gradiška 53.400,00 KM za izgradnju jedne stambene jedinice i sanaciju jedne kuće; Općini Kakanj/Caritasu Švicarske 100.000,00 KM za izgradnju 10 stanova za romske porodice koje žive u bespravno izgrađenim ili neuvjetnim stambenim jedinicama ili imaju status beskućnika; Gradu Goražde 100.000,00 KM za izgradnju četiri stambene jedinice; Općini Stolac 100.000,00 KM za izgradnju tri stambene jedinice; Općini Sapna 100.000,00 KM za izgradnju jedne i sanaciju dvije stambene jedinice; Općini Fojnica 80.000,00 KM za sanaciju krova na četiri stambena objekta, izgradnju kupatila u tri stambene jedinice, uređenje korita rijeke Dragače i utopljavanje jednog stambenog objekta; Općini Zavidovići 57.273,20 KM za izgradnju 400 metara ulice sa odvodnjom; Općini Busovača 49.500,00 KM za izgradnju dva stambena objekta za dvije romske porodice i Općini Kalesija 39.826,80 KM za asfaltiranje 200 metara ulice u romskom naselju Olanovica i uređenje bankina.

UBRZATI TEHNIČKI PRIJEM
Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva pravde BiH o načinu prevazilaženja problema u vezi sa tehničkim prijemom objekata Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, koji bi trebao biti obavljen tokom ovog mjeseca.

Radovi na izgradnji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH završeni su 25.9.2017. godine, a Jedinica za implementaciju projekta je 8.9.2017. godine Općini Istočna Ilidža podnijela zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole i vršenje tehničkog prijema objekta.

Zbog cijene tehničkog prijema, koja je obračunata u iznosu preko deset puta većem od najavljene, upravni spor, pregovori i dodatna vještačenja trajali su do 7.9.2018. godine kada je Upravni odbor zadužio direktora Jedinice za implementaciju projekta da zaključi ugovor o vršenju tehničkog prijema sa Unis Institutom po korigovanoj ponudi, odnosno cijeni od 283.385,00 KM.

Odluka o zaključenju ugovora donosena je na osnovu toga što prolongiranje tehničkog prijema ima uticaj na stavljanje Zavoda u funkciju, a što na mjesečnom nivou košta više od iznosa koji će biti isplaćen za tehnički prijem. Osim toga, iako se radi o velikom iznosu, ipak je ukupna cijena tehničkog prijema smanjena sa prvobitno procijenjenih 525.909,75 KM na 283.385,00 KM.

MINISTARSTVO PRAVDE BiH PROVEST ĆE INSPEKCIJSKI NADZOR NAD RADOM STRELIČARSKOG SAVEZA BiH
Vijeće ministara BiH razmotrilo je i usvojilo Informaciju u vezi sa sporom entitetskih streličarskih sportskih saveza te zadužilo Ministarstvo pravde BiH da provede inspekcijski nadzor nad radom Streličarskog saveza Bosne i Hercegovine i o tome informira Ministarstvo civilnih poslova, koje će nakon toga Vijeću ministara dostaviti prijedlog odluke.

Spor je nastao jer Streličarski savez Bosne i Hercegovine odbija da primi u članstvo Streličarski savez Republike Srpske. U informaciji se navodi da su time prekršene odredbe Zakona o sportu u BiH, te onemogućen prijem u članstvo državnog saveza Streličarskom savezu Republike Srpske.

Streličarski savez Bosne i Hercegovine upisan je u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine na osnovu privremene saglasnosti Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine od 17. 9. 2010. godine, izdate Streličarskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine s obzirom na to da u tom trenutku na teritoriji Republike Srpske nije postojao streličarski savez. Budući da je formiranjem Streličarskog saveza Republike Srpske došlo do promjene činjeničnog stanja i da su ispunjeni formalno-pravni uvjeti da se Streličarski savez Bosne i Hercegovine osnuje na osnovu odluka entitetskih sportskih saveza o dobrovoljnom udruživanju, Ministarstvo civilnih poslova je 4. 4. 2017. godine navedenu saglasnost ukinulo.

OBILJEŽAVANJE EVROPSKOG DANA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA
Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o dodjeli 10.000,00 KM Fondaciji “Lara” Bijeljina za sufinansiranje Projekta obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobra.

NABAVKA OBJEKTA ZA SMJEŠTAJ UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH U SARAJEVU
Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta “Nabavka objekta za potrebe smještaja Ureda za reviziju institucija BiH u Sarajevu”, površine minimalno 1.200 m². Sredstva za realizaciju ove odluke, u ukupnom iznosu pet miliona KM, osiguravat će se sukcesivno u periodu od 2018. do 2020. godine.

U 2018. godini milion KM bit će osigurano iz akumulirane dobiti, odnosno kapitala JP NIO „Službeni glasnik BiH“, a preostala sredstva će biti osigurana iz budžeta za 2019. i 2020. godinu, u iznosima od po dva miliona KM.

IZRADA STRATEGIJE ZA PRIMJENU NOVIH TEHNOLOGIJA U IZBORNOM PROCESU
Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova o formiranju Radne grupe za izradu Strategije za primjenu novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za provedbu Strategije za primjenu novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara pozvalo je Vladu Republike Srpske i Agenciju za zaštitu ličnih podataka BiH da, u što kraćem roku, dostave prijedlog članova radne grupe iz Republike Srpske kako bi Prijedlog odluke o formiranju Radne grupe bio upućen Vijeću ministara BiH na razmatranje i donošenje.

IZMJENE I DOPUNE ADMINISTRATIVNIH TAKSI
Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o visini administrativnih taksi u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem BiH.

Novom odlukom ispravljeni su uočeni tehnički nedostaci i uvedene administrativne takse za određene procesne radnje te izmijenjeni iznosi za određene taksene obaveze.

Uvođenje novih administrativnih taksi za određene procesne radnje, kao i planirane izmjene iznosa taksi rezultirat će povećanjem prihoda u budžetu institucija Bosne i Hercegovine.

ZAŠTITA DJECE OD SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA
Vijeće ministara BiH je razmotrilo i usvojilo Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o Drugom izvještaju Lanzarote komiteta o primjeni Konvencije Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe „Zaštita djece od seksualnog zlostavljanja u krugu povjerenja“.

Vijeće ministara je primilo k znanju Drugi izvještaj Lanzarote komiteta i zadužilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da navedene dokumente dostavi vladama entiteta i Brčko Distrikta BiH na upoznavanje i daljnje postupanje po preporukama Lanzarote komiteta, a u cilju ispunjavanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

U Izvještaju Lanzarote komiteta analizirani su struktura, mjere i procesi koji se koriste za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja u krugu povjerenja u zemljama potpisnicama Konvencije, te dat niz preporuka kako bi se poboljšala ili ojačala zaštita djece.

Kao primjeri perspektivne prakse u izvještaju, u kojima se spominje BiH, navodi se da Mreža mladih savjetnika daje savjete Ombudsmenu za djecu Republike Srpske o svim pitanjima koja se tiču djece, kao i da je Odjeljenje za zaštitu prava djeteta Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine poduzelo niz aktivnosti, koje je podržala organizacija „Save the Children“, kako bi se promovirala dječija prava i podigla svijest o zaštiti od nasilja. Jedna od tih aktivnosti je i organiziranje edukativnih radionica u školama kako bi se djeca informirala o dječijim pravima, posebno o zaštiti od nasilja, uključujući seksualno nasilje u krugu povjerenja, saopćeno je iz Službe za informiranje VMBiH.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...