Sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH Kenan Vehabović je, povodom provođenja aktivnosti za provjeru diploma svih zaposlenih, hitno zatražio mišljenje od Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, naznačivši da je mišljenje potrebno donijeti u što kraćem periodu.

Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH je, prethodno, poštujući zakonsku proceduru zatražio mišljenje od Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, da bi potom dobili odgovor da je “dovođenje pod sumnju javnih isprava štetno za javni interes jer se takvim postupanjem narušava pravna sigurnost”.

Agencija za zaštitu ličnih podataka je, također, navela da se na ovakav način narušava i ljudsko dostojanstvo zaposlenih ako se svi stavljaju pod sumnju, o čemu bi bilo poželjno zatražiti mišljenje drugih institucija nadležnih za zaštitu ljudskih prava.

Kenan Vehabović u dokumentu koji je upućen Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH navodi da će se prilikom provjere javnih isprava koristiti podaci broja diplome, datuma izdavanja i institucije koje je izdala diplomu.

“Molimo vas da u skladu sa vašim nadležnostima i ovlaštenjima u što kraćem roku date mišljenje/preporuku na okolnosti provjere diploma uposlenih u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH”, stoji u dokumentu upućenom Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH.

Izvor: Klix.ba