U PROTEKLA 24 SATA NA PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

KRIMINALITET
Nije bilo evidentiranih krivičnih djela.

JAVNI RED I MIR
Na području USK-a evidentirano je pet narušavanja JR i M.
Bihać- 2 narušavanja – „Drsko ponašanje“
-„Tuča“
Cazin- 1 narušavanje – „Naročito drsko ponašanje“
Vel. Kladuša – 2 narušavanja – „Drsko ponašanje“
-„Prosjačenje“

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA
Na području USK evidentirane su četiri saobraćajne nezgode u kojima su dva lica zadobila LTP.
Bihać – 2 saob. nezgode
Vel. Kladuša – 2 saob. nezgode (dva lica zadobila LTP)