Inspekcija za hranu u Republici Srpskoj (RS) zabranila je uvoz pošiljke sardina u biljnom ulju “Sara“, zbog povećanog sadržaja arsena.

U pitanju je pakovanje od 150 grama, upotrebljivo do 27.07.2023. godine, porijeklom iz Indonezije, u količini od 11.271 konzervi.

-Prilikom pregleda pošiljki hrane iz uvoza, nadležni inspektor je izvršio uzorkovanje navedene pošiljke za laboratorijsku analizu radi ispitivanja sadržaja teških metala i histamina. Na osnovu rezultata analize, koja je izvršena u Veterinarskom institutu dr. Vaso Butozan, utvrđen je povećan sadržaj arsena, na osnovu čega je ocijenjeno da pošiljka ne zadovoljava parametre propisane Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani – pojašnjavaju iz entitetskog Inspektorata.

Uvoznik je zatražio superanalizu koja je izvršena u Institutu za javno zdravstvo RS-a, a koja je, kako se dodaje u saopćenju, potvrdila rezultate prve analize, jer je utvrđeno prisustvo arsena u količini od 3,24 mikrograma po kilogramu, dok je referentna vrijednost 3 mikrograma po kilogramu.

Sporna pošiljka uništena je pod nadzorom inspekcije.